Algemeen
Teneinde de webpagina van Hairline Haarverzorging en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Hairline Haarverzorging in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Hairline Haarverzorging voor welke doeleinden gebruikt en wat Hairline Haarverzorging doet om uw privacy te beschermen. Hairline Haarverzorging adviseert u voor het gebruik van de webpagina van Hairline Haarverzorging hiervan kennis te nemen. Omdat Hairline Haarverzorging in nederland is gevestigd is de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

Gegevens
Hairline Haarverzorging heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar produkten en diensten te leveren aan haar klanten. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden:
namen van individuele contacten, het postadres, telefoonnummers, en emailadressen. Hairline Haarverzorging heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van Hairline Haarverzorging gegenereerd worden, met inbegrip van ip- en emailadressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens.

Doeleinden
Hairline Haarverzorging verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar webpagina ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de webpagina of om u diensten en/of produkten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Beveiliging
Hairline Haarverzorging heeft voldoende externe technische en interne organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Hairline Haarverzorging die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Hairline Haarverzorging kan informatie over het gebruik van deze webpagina verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte webpagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. Cookies stellen Hairline Haarverzorging in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiƫnter toegang te verlenen tot haar webpagina, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen, helaas kunnen wij u dan niet garanderen dat al onze online services correct zullen werken.

Webpagina's van derden
Webpagina's van Hairline Haarverzorging verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar webpagina's van derden. Hairline Haarverzorging streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van deze links maar kan desondanks niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. Hairline Haarverzorging aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina's of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Hairline Haarverzorging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom ook de aanbeveling om ons privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aangezien Hairline Haarverzorging veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom.